Polityka regionalna w Polsce w latach 2004-2013

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono determinanty i cele polityki regionalnej realizowanej w latach 2004-2013 w Polsce. Omówiono teoretyczne podejścia do polityki regionalnej oraz przedstawiono modele realizacji polityki regionalnej. Omówiono również zmiany polityczne, jakie zaszły w Polsce od 1990 roku i ich wpływ na politykę regionalną.