Recenzja książki: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar.

Elżbieta Mączyńska

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawiona do recenzji, licząca 168 stron, praca dotyczy fundamentalnego obecnie dla Polski problemu tworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w kraju i poszczególnych jego regionach.