Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego

Tomasz Sałański

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia zmienność i relacje poziomu wykształcenia ludności, jednego z kluczowych uwarunkowań w procesie rozwoju regionalnego w powiązaniu z innymi czynnikami. Pierwsza część artykułu omawia zmienność poziomu wykształcenia w ubiegłym stuleciu, warunki będące u podstaw owej zmienności oraz pokrótce streszcza konsekwencje z nich wynikające.