Recenzja książki: Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy.

Roman Szul

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Recenzowana książka (350 stron tekstu, w tym liczne mapy, tabele i wykresy) składa się z trzech części: cz. I Pojęcia i elementy teorii, cz. II Zróżnicowania regionalne, cz. III Polityka regionalna.