Problem podziału województwa mazowieckiego na jednostki NUTS a dostępność funduszy unijnych po 2020 r.

Krzysztof Kacperski

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł porusza istotny problem podziału terytorialnego Polski na jednostki NUTS. Problem ten jest obecnie szczególnie ważny, gdyż zbliża się kolejna runda negocjacji z EUROSTATEM w sprawie rewizji klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych.