Wkład projektu badawczego w politykę rozwoju opartą na dowodach – przykład projektu Trendy rozwojowe województwa mazowieckiego

Zbigniew Strzelecki, Mirosław Grochowski, Małgorzata Kucińska, Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono uwarunkowania i cele polityki regionalnej realizowanej w latach 2004-2013 w Polsce. Omówiono teoretyczne podejścia do polityki regionalnej oraz przedstawiono modele realizacji polityki regionalnej. Omówiono również zmiany polityczne, jakie zaszły w Polsce po 1990 roku i ich wpływ na politykę regionalną.