Bogaty bankrutujący region – mechanizm wyrównywania dochodów samorządowych jednostek terytorialnych jako bariera rozwoju województwa mazowieckiego

Krzysztof Kacperski

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Uchwalona w 2013 roku polska ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od samego początku przez wielu uznawana była za dysfunkcyjną. Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie wydawał wyroki dokumentujące jej niezgodność z Konstytucją RP.