Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008–2015

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.18

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Odszedł Profesor Zbigniew Strzelecki, autorytet, wybitny ekonomista i znawca zagadnień ludnościowych, polityki regionalnej i przestrzennej oraz prognozowania rynku pracy. Od lat związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie. Wniósł nieoceniony wkład w kształtowanie polityki regionalnej i przestrzennej naszego województwa oraz we wszystkie dokumenty strategiczne regionu.