Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym)

Joanna Gil-Mastalerczyk

DOI: 10.21858/msr.18.01

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Za ochronę krajobrazu, ład przestrzenny, obraz środowiska, w którym żyjemy, odpowiedzialni są wszyscy jego użytkownicy. Na przestrzeni lat gospodarują oni swoim środowiskiem, przyczyniając się tym samym – świadomie lub nieświadomie – do przekształcania krajobrazu kulturowego.