Potencjały rozwojowe i inteligentne specjalizacje polskich regionów – recenzja książki

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Recenzowana książka poświęcona jest zagadnieniu inteligentnych specjalizacji polskich regionów. Inteligentne specjalizacje mają pomóc w mobilizacji i pełnym wykorzystaniu endogenicznych potencjałów rozwojowych regionów. W książce przedstawiono proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji oraz ich typologię. Publikacja może pełnić również rolę studium wykonalności, gdyż dostarcza wielu szczegółowych informacji na temat potencjału rozwojowego regionów oraz planów na przyszłość.