Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce

Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus

DOI: brak

Nr woluminu: 15

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kapitał społeczny w czasach ponowoczesności stał się najistotniejszym czynnikiem rozwoju. W niniejszym artykule przeprowadzono krótką analizę podejścia do kapitału społecznego oraz na podstawie wybranych mierników (takich jak zaufanie i zaangażowanie społeczne) dokonano oceny poziomu kapitału społecznego w Polsce. Druga część artykułu stanowi poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze: w jaki sposób biznes może przyczyniać się do budowania kapitału społecznego?