Piękno – geneza i funkcje

Janusz A. Pala

DOI: 10.21858/msr.32.09

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Piękno jest jedną z charakterystycznych cech harmonii świata. Spełnia ono również ważne funkcje biologiczne, sprzyjając przetrwaniu człowieka jako gatunku w warunkach naturalnych. Poczucie piękna ma charakter uniwersalny i jest uwarunkowane genetycznie. W wyniku tego rzeczy piękne były takimi zarówno dla człowieka pierwotnego, jak dla żyjącego współcześnie. Podstawą piękna jest symetria. Jednostkami symetrii są fraktale. Geometria fraktalna pozwala wykryć piękno ukryte w pozornie chaotycznych strukturach.