Jak współcześnie rozumieć rozwój zrównoważony? – XXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju”

Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.32.10

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z biegam czasu, sięgająca w swoich korzeniach końca lat 60. XX w., koncepcja rozwoju zrównoważonego nie traci na aktualności jako paradygmat rozwoju tak globalnego, jak i lokalnego. Zyskuje natomiast nowe, praktyczne ujęcia (i implementacje) jak choćby Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) ogłoszone przez ONZ w 2015 r. z perspektywą ich osiągniecia w 2030 r. oraz zapowiedzi wdrażania zielonego ładu w Unii Europejskiej (The European Green Deal), mające doprowadzić w perspektywie 2050 r. do neutralności klimatycznej Europy jako kontynentu.