Profesor Bogdan Ney – Wspomnienie

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.32.08

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Bogdana Neya. Odszedł nie tylko autorytet w dziedzinie geodezji i kartografii, ale również gospodarki przestrzennej. W 2004 roku Profesor był powołany przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, na członka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a w 2010 na jej przewodniczącego.