Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu

Jakub Botwina

DOI: 10.21858/msr.18.02

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiony został problem rekreacyjnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Jako przykład wybrane zostały cztery parki, zrealizowane w ostatnich latach w dawnej dzielnicy przemysłowej Zürychu. Na uwagę zasługuje nie tylko nowoczesna forma obiektów, ale także doskonałe ich wpisanie w rewitalizowaną tkankę miejską, zgodnie z zasadą Mixed-use, według której łączy się funkcje mieszkaniową, pracę oraz wypoczynek.