Cele ochrony w polskich miejskich rezerwatach przyrody jako wyzwanie dla ich zarządzania

Maciej Wasilewski, Barbara Szulczewska

DOI: 10.21858/msr.22.01

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

157 rezerwatów przyrody znajduje się w różnych częściach struktury przestrzennej polskich miast. Zostały one powoływane w różnym czasie i często z innych powodów niż rezerwaty przyrody położone poza polskimi miastami. Ze względu ze względu na swoje położenie, rezerwaty miejskie są bardzo często użytkowane podobnie jak inne otwarte tereny zielone. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja głównych celów ochrony rezerwatów przyrody zlokalizowanych w miastach, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu w jakim stopniu ich nieuniknione użytkowanie rekreacyjne powoduje problemy w zarządzaniu