Notatka ze spotkania informacyjnego dot. Programów Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021–2027

Anna Kwil

DOI: 10.21858/msr.36.10

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Dnia 15 marca 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programów Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021–2027 zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas spotkania omówiono zasady tych programów, zakres tematyczny, charakterystykę projektów, a także planowane terminy pierwszych naborów wniosków.