KALOS KAGATHOS – wspomnienie Wojciecha Mikołaja Zabłockiego 1930–2020

Iwona Grys

DOI: 10.21858/msr.se.2021.07

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

KALOKAGATHOS. Kalos kai agathos – grecki ideał łączący prawdę, dobro i piękno, jedność cnót umysłu, serca i ciała. Termin ten powstał od dwóch greckich przymiotników: kalos – “piękny” i agathos – “dobry”. Rzeczownik kalos ma szersze znaczenie przekraczające współczesne pojęcie piękna. Grecy stosowali go nie tylko do rzeczy i przedmiotów, ale także do ludzkich charakterów, zawodów, a nawet systemów politycznych. Określano nim wszystko to, co przemawiało do zmysłów człowieka i dostarczało mu przeżyć o charakterze etycznym.