Współczesne liderki i liderzy. Nowe wyzwania dla kobiet

Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że zaangażowanie obywatelskie w sprawy lokalne jest czynnikiem rozwoju i zaletą we współczesnym świecie, nawet jeśli trudno to udowodnić empirycznie i jednoznacznie. Zaangażowanie obywatelskie obejmuje aktywne uczestnictwo obywateli w społeczności lokalnej poprzez uznanie możliwości wpływu na sprawy lokalne i reprezentacji przez lokalnych liderów.