Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych

Mirosław Grochowski,

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Procesy metropolizacji i kształtowania się funkcjonalnych obszarów zurbanizowanych związane są m.in. z „rozlewaniem” się miasta centralnego metropolii poza jego granice administracyjne. „Rozlewanie” to jest jedną z przyczyn zmian w sposobach i formach zagospodarowania miasta i terenów je otaczających.