Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne – doświadczenia angielskie

Dariusz Świątek

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Współcześnie funkcjonujące systemy planowania przestrzennego są efektem ich ewolucji przebiegającej przez dziesięciolecia w specyficznych warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych. Zmienność tych warunków miała wpływ na paradygmaty planowania przestrzennego i konkretne rozwiązania legislacyjne, decydujące o strukturach organizacyjnych, kompetencjach i sposobach działania podmiotów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.