Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej

Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Jednym z najważniejszych obowiązków ustawowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie energetyki jest opiniowanie sporządzanych przez gminy dokumentów planowania energetycznego, czyli założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.