Kształtowanie ładu przestrzennego – doświadczenia francuskie

Zofia Wysocka

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Możliwości kształtowania ładu przestrzennego są zdeterminowane w zasadniczym stopniu przez rozwiązania legislacyjne dotyczące planowania przestrzennego. Rozwiązania te określają kształt struktur organizacyjnych i kompetencje instytucji odpowiedzialnych za planowanie oraz stosowane procedury, mechanizmy i instrumenty planistyczne.