Nowe możliwości rewitalizacji małych zbiorników wodnych

Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki

DOI: 10.21858/msr.21.05

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Znaczny postęp technologii wydobywania osadów z dna zbiorników wodnych i przetwarzania ich na wysoko wartościowe nawozy organiczne stworzył nowe możliwości ich rekultywacji. Te nowe możliwości mogą być dobrze wykorzystane przy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a także przy realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz planów odnowy dróg wodnych w Polsce.