Globalne trendy w cywilizacji informacyjnej a rynek pracy w Polsce

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł poświęcony jest wpływowi cywilizacji informacyjnej na polski rynek pracy. Przedstawiono główne kamienie milowe w procesach rozwojowych związanych ze zmianami technologicznymi oraz omówiono implikacje tych zmian dla tradycyjnej działalności produkcyjnej. Na przykładzie gospodarki amerykańskiej omówiono potencjalne zmiany na polskim rynku pracy.