Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni działających w Polsce

Marcin Dwórznik

DOI: 10.21858/msr.27.02

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ocena funkcjonowania uczelni wyższej jest interesująca w szczególności w kontekście rozwoju regionu, w którym jest zlokalizowana. Do kompleksowej oceny uczelni należy wziąć pod uwagę, z jednej strony efektywnościowe i jakościowe aspekty jej funkcjonowania, z drugiej strony główne procesy realizowane przez uczelnie: dydaktykę oraz badania. W przeprowadzonym pomiarze efektywność rozpatrywano przez pryzmat oceny wykorzystania zasobów w celu osiągnięcia efektów.