Dynamika ludności i migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim

Alina Potrykowska

DOI: 10.21858/msr.27.01

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W opracowaniu przedstawiono dynamikę migracji wewnętrznych w kontekście zmian ludnościowych w regionie; dodatnie i ujemne saldo migracji wewnętrznych w województwie, silnie zróżnicowany napływ mieszkańców do Warszawy. Dane dotyczące migracji pokazują, w jaki sposób skutkują one istotnymi problemami społecznymi i gospodarczymi oraz różnicami w wielkości i strukturze ludności według płci i wieku.