Atrakcyjność dziedzin przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś

Andrzej Karpiński

DOI: 10.21858/msr.32.01

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W toczących się obecnie dyskusjach o losach przemysłu w naszym kraju w przeszłości i jego perspektywach na przyszłość, co najmniej 4 obszary wymagają moim zdaniem znacznie większej uwagi i szerszej refleksji, łącznie z wyciągnięciem wniosków z naszych – nie zawsze tylko pozytywnych – doświadczeń.