Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych.

Ks. Ryszard Sadowski

DOI: 10.21858/msr.31.09

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W dniach 16–17 października 2019 r. odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja organizowana przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (dawny Instytut Ekologii i Bioetyki) przy współpracy Instytutu Badawczego Leśnictwa i Kampinoskiego Parku Narodowego. Patronami honorowymi konferencji byli: Senacka Komisja Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lasy Państwowe oraz Polskie Towarzystwo Leśne.