Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999–2008

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autor przedstawia zmiany na rynku pracy województwa mazowieckiego w latach 1999-2008. Dane grupowane są w znacznie szerszym niż dotychczas podziale na około 250 pozycji polskiej klasyfikacji działalności. Równocześnie wprowadza nowe ujęcia analityczne, jak udział zatrudnienia w dziedzinach uznanych za „nośniki” gospodarki opartej na wiedzy, w usługach społeczeństwa informacyjnego, w przemysłach wysokiej techniki, w ochronie środowiska i dziedzinach najbardziej dynamizujących gospodarkę, jak również tych, które uznaje się za nierozwojowe.