Zmiana wizerunku miasta w świetle likwidacji hałd pohutniczych

Marta Bożym

DOI: 10.21858/msr.24.03

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono zmiany w krajobrazie miasta Ozimek (woj.opolskie) dotyczące terenów przemysłowych, powstałe w wyniku likwidacji hałd przyzakładowych. Podjęcie tematu przez autora jest wynikiem wieloletniej współpracy z opisanym zakładem przemysłowym, w ramach której badano wpływ odpadów zgromadzonych na hałdach na środowisko naturalne oraz fakt, że autor artykułu jest mieszkańcem opisywanego miasta.