Zastosowanie obligacji przychodowych przedsiębiorstw komunalnych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce

Michał Banak

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy i spółki komunalne. Największy nacisk położony został na instrumenty finansowania zewnętrznego. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie obligacji, zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak spółki komunalne, przy czym szerzej omówiono możliwości wykorzystania rzadko stosowanego w Polsce instrumentu finansowego, jakim są obligacje przychodowe.