Demografia Warszawy na tle innych miast Polski w latach 1990–2008

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Miasta ulegają ciągłym przeobrażeniom. Zmienia się m.in. ich architektura, infrastruktura, przestrzeń publiczna oraz jakość zasobów ludzkich. Jednocześnie duże miasta uznawane są za kreatora przemian demograficznych, a tym samym i zmian struktur ludności. Ale kogo można uznać za mieszkańca miasta?