Zakres przedmiotowy projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem. Projekt koordynowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest jednym z najważniejszych projektów badawczych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu przewidywania zmian społecznych i gospodarczych na Mazowszu.