Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – społeczeństwo

Janusz Witkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie priorytetów i wyzwań badawczych, jakie stoją przed realizatorami programu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza. W artykule przedstawiono ogólne i szczegółowe cele programu. Przedstawiono także pierwsze zadania badawcze, jakie zostały opracowane podczas określania założeń programu oraz sformułowane wstępne hipotezy badawcze. Następnie skoncentrowano się na dziedzinie „społeczeństwo”, wyróżnionej w celu uszczegółowienia zakresu badań.