Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule analizowane są główne zmienne makroekonomiczne, które powinny być brane pod uwagę przez władze lokalne przy planowaniu strategicznym. Analizowane są czynniki ekonomiczne, istotne z punktu widzenia polityki krajowej w zakresie ich znaczenia dla rozwoju regionalnego oraz analizowane są powiązania między czynnikami istotnymi dla kraju i regionów.

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionuPobierz

Nowa Strategia Lizbońska po roku 2010 – konsultacje regionalne

Małgorzata Sulmicka

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wiosenny szczyt Rady Europejskiej w 2010 roku ma przyjąć nową europejską strategię rozwoju, która zastąpi kończącą się właśnie, uchwaloną w 2000 roku, Strategię Lizbońską. Artykuł przedstawia wyniki konsultacji na temat przyszłości Strategii Lizbońskiej po 2010 roku, przeprowadzonych przez europejski Komitet Regionów wśród przedstawicieli regionalnych i lokalnych władz krajów członkowskich UE.

Małgorzata Sulmicka, Nowa Strategia Lizbońska po roku 2010 – konsultacje regionalnePobierz

Zakres przedmiotowy projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem. Projekt koordynowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest jednym z najważniejszych projektów badawczych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu przewidywania zmian społecznych i gospodarczych na Mazowszu.

Zbigniew Strzelecki, Zakres przedmiotowy projektu Trendy rozwojowe MazowszaPobierz

Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – społeczeństwo

Janusz Witkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie priorytetów i wyzwań badawczych, jakie stoją przed realizatorami programu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza. W artykule przedstawiono ogólne i szczegółowe cele programu. Przedstawiono także pierwsze zadania badawcze, jakie zostały opracowane podczas określania założeń programu oraz sformułowane wstępne hipotezy badawcze. Następnie skoncentrowano się na dziedzinie „społeczeństwo”, wyróżnionej w celu uszczegółowienia zakresu badań.

Janusz Witkowski, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – społeczeństwoPobierz

Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – gospodarka

Roman Szul

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono założenia i zakres działań, jakie podjęte będą w ramach realizacji programu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza. W artykule omówiono jego główne cele. Przedstawiono także wybrane wstępnie do badań obszary tematyczne, mieszczące się w dziedzinie „gospodarka”.

Roman Szul, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – gospodarkaPobierz

Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – przestrzeń

Kazimierz Kuciński

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł poświęcony jest konceptualizacji badań w ramach projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza. Omówiono w nim główne cele projektu. Przedstawiono znaczenie programu z punktu widzenia formułowania polityki rozwoju Mazowsza.

Kazimierz Kuciński, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – przestrzeńPobierz

Mazowsze Quo Vadis? Panele ekspertów międzynarodowych

Antoni Kukliński

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł stanowi wprowadzenie do międzynarodowego panelu ekspertów, który odbył się podczas konferencji “Świat – Europa – Polska: przyszłość Mazowsza” zorganizowanej w dniach 27-28 maja 2009 r. Przedstawiono główne pytania i problemy, na których koncentrowali się paneliści. Zarysowano możliwe podejścia do rozwoju Mazowsza, jako regionu funkcjonującego w systemie regionów Unii Europejskiej.

Antoni Kukliński, Mazovia Quo Vadis? The Panels of International ExpertsPobierz

Smart Mazovia zaczyna forsować zieloną falę w Europie Środkowej

Jean Marie Roosseau

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł podejmuje problematykę rozwoju regionalnego w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego i w warunkach konieczności zastosowania innowacyjnego podejścia do generowania bodźców rozwojowych. Zachęty te powinny odzwierciedlać nowe idee, wartości i cele rozwoju społeczno-gospodarczego.

Jean Marie Roosseau, Smart Mazovia starting pushing a Green Wave within Central EuropePobierz