Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – jubileusz 25-lecia działalności 1995–2020

Jan Misiak, Monika Madej

DOI: 10.21858/msr.32.11

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania powstawała w okresie, kiedy zmiany w systemie gospodarczo-społecznym w naszym kraju weszły w stadium intensywnego rozwoju. Kształtujący się wolny rynek zrodził zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, świadczone do 1990 r. wyłącznie przez szkoły państwowe. W tym właśnie okresie, w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na fachowców z wyższym wykształceniem, zrodziła się myśl założenia WSEiZ.