Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

Joanna Wodzyńska, Rafał Czyżewski

DOI: 10.21858/msr.30.04

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł powstał w celu scharakteryzowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw pod kątem źródeł jej finansowania. Pozyskanie wystarczających środków finansowych jest podstawowym warunkiem podjęcia jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej i w dużej mierze determinuje dalszy proces inwestycyjny i związane z nim decyzje. Analiza dostępnych źródeł finansowania wskazuje na współzależność pomiędzy obszarem tematycznym innowacji a strukturą jej finansowania.