Wpływ polityki spójności na jakość życia w dużych miastach na Mazowszu

Marta Mackiewicz, Ewelina Szczech-Pietkiewicz

DOI: 10.21858/msr.33.01

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Współczesna polityka miejska zwraca dużą uwagę na poprawę jakości życia mieszkańców. Taki wzrost zainteresowania jakością życia spowodowany jest jej kluczowym znaczeniem dla decyzji lokalizacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W ostatnich latach rozwój miast jest w dużej mierze finansowany z funduszy polityki spójności UE.