Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu Nowej Strategii Lizbońskiej

Joachim Osiński

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyjęta w 2000 roku i w założeniu konsekwentnie wprowadzana w życie Strategia Lizbońska miała doprowadzić do przebudowy Unii Europejskiej w „najbardziej konkurencyjną, oparta na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do utrzymywania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy
oraz zachowania spójności społecznej”.