W programach Interreg na lata 2021–2027 dużo się dzieje – warto być na bieżąco

Agnieszka Mync

DOI: 10.21858/msr.38.07

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W programie współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021–2027 trwa obecnie – otwarty 15 listopada 2021 r. – I nabór wniosków. Propozycje projektowe będzie można składać do 23 lutego 2022 r. Potencjalni beneficjenci, przygotowując projekty, mogą brać pod uwagę wszystkie priorytety i cele szczegółowe programu – na tym etapie jego realizacji nie wprowadzono ograniczeń tematycznych. Budżet I naboru po stronie alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamyka się orientacyjnie łączną kwotą 72 mln euro.