Dyskusje o podziale na województwa w Drugiej Rzeczypospolitej

Cecylia Leszczyńska

DOI: 10.21858/msr.38.01

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest odtworzenie debaty dotyczącej podziału na województwa w Drugiej Rzeczypospolitej, który został wprowadzony w latach 1919–1922. Kształt województw stał się przedmiotem licznych dyskusji, jej uczestnicy zazwyczaj oceniali go krytycznie podkreślając jego nieadekwatność do potrzeb administracji państwowej i wyzwań gospodarczych.

Cecylia Leszczyńska, Dyskusje o podziale na województwa w Drugiej RzeczypospolitejPobierz

Gospodarka odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów – spalarnie i współspalarnie

Maciej Siekierski, Karolina Majewska, Sławomir Podsiadło

DOI: 10.21858/msr.38.02

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Gospodarka odpadami jest szeregiem procesów związanych z wytwarzaniem, zbieraniem i nadzorem odpadów, z czego kluczową rolę pełni ich przetwarzanie. Obejmuje także zagadnienia związane z postępowaniem z miejscami ich unieszkodliwienia. Obecnie, jest to jedno z najważniejszych zagadnień dotyczących współczesnej cywilizacji w związku z narastającym problemem zanieczyszczenia środowiska. Artykuł jest kolejnym z serii artykułów poświęconych gospodarce odpadami [Wieczorek, Siekierski 2020].

Maciej Siekierski, Karolina Majewska, Sławomir Podsiadło, Gospodarka odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów – spalarnie i współspalarniePobierz

Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.38.03

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Znaczenie wielokulturowości dla rozwoju turystyki, podkreślane konsekwentnie w literaturze przedmiotu, świadczy o popularności tej formy turystyki. Polska historycznie była krajem przejściowym między Wschodem a Zachodem, krajem, w którym obok siebie istniały różne kultury: polska, niemiecka, żydowska i rosyjska. Polska przez wieki była miejscem spotkań różnych religii i kultur, a dzisiejszy krajobraz wciąż na to wskazuje. Katastrofa II wojny światowej przyniosła unicestwienie społeczeństwa wielokulturowego i stworzyła niespotykaną dotąd w naszej historii jednorodność.

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka, Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19Pobierz

Kurpiowszczyzna – charakterystyka krajobrazu osadniczego Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.38.04

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna – charakterystyka krajobrazu osadniczego Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejPobierz

Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.38.05

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest kolejnym z serii artykułów o systemie kształtowania przestrzeni w Polsce i drugim z trzech dotyczących zakresu stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem artykułu pt. Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia. Odnosi się do kluczowego zagadnienia, jakim jest przeznaczenie terenu/ów. Wskazuje na wieloznaczność tego pojęcia, a tym samym mało precyzyjny zakres stanowienia planów miejscowych.

Anna Wieczorek, Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenówPobierz

Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – parametry zabudowy

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.38.06

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest kolejnym z serii artykułów o systemie kształtowania przestrzeni w Polsce i ostatnim z trzech dotyczących zakresu stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem artykułu pt. Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia.

Anna Wieczorek, Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – parametry zabudowyPobierz

W programach Interreg na lata 2021–2027 dużo się dzieje – warto być na bieżąco

Agnieszka Mync

DOI: 10.21858/msr.38.07

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W programie współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021–2027 trwa obecnie – otwarty 15 listopada 2021 r. – I nabór wniosków. Propozycje projektowe będzie można składać do 23 lutego 2022 r. Potencjalni beneficjenci, przygotowując projekty, mogą brać pod uwagę wszystkie priorytety i cele szczegółowe programu – na tym etapie jego realizacji nie wprowadzono ograniczeń tematycznych. Budżet I naboru po stronie alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamyka się orientacyjnie łączną kwotą 72 mln euro.

Agnieszka Mync, W programach Interreg na lata 2021–2027 dużo się dzieje – warto być na bieżącoPobierz