Wybrane aspekty atrakcyjności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w miastach powiatowych subregionu siedleckiego w latach 2010–2019

Agata Kucharska, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.37.06

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przeanalizowano wybrane elementy atrakcyjności gospodarczej miast powiatowych subregionu siedleckiego, rozumianego jako podregion statystyczny NUTS 3 siedlecki, położonego we wschodniej części województwa mazowieckiego. W ramach analizy scharakteryzowano najważniejsze uwarunkowania rozwoju gospodarczego tych miast, z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i wyznaczonych terenów inwestycyjnych, a także najważniejsze aspekty działalności gospodarczej w przedmiotowych miastach, w tym największe przedsiębiorstwa oraz główne specjalizacje gospodarcze.