Uwagi o Polonji i zarys pracy

Walenty Winid

DOI: 10.21858/msr.41.05

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Jak niema genjuszy, tak niema i zbrodniarzy, zatem same miernoty; stale z brakami albo samodzielnego myślenia, albo najprymitywniejszej etyki społecznej, albo też chęci najprostszego działania dla dobra społecznego.