Optymalny układ linii kolei dużych prędkości w Polsce

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.41.01

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W Polsce istnieje obecnie kilka izolowanych odcinków linii kolei dużych prędkości (KDP), a ponadto opracowano szereg planów budowy następnych linii KDP. Niestety plany te są niestabilne, fragmentaryczne, a ponadto w wielu punktach kontrowersyjne. Zachodzi zatem obawa, że ich ustalenia nie są właściwe, co może doprowadzić do stworzenia docelowo niespójnej i niefunkcjonalnej sieci tych linii.

Tadeusz Wójcicki, Optymalny układ linii kolei dużych prędkości w PolscePobierz

Wsparcie turystyki w dobie pandemii COVID-19. Przegląd wybranych działań podejmowanych przez lokalne organizacje turystyczne

Jacek Borzyszkowski

DOI: 10.21858/msr.41.02

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem opracowania jest przegląd praktyk i działań podejmowanych przez lokalne organizacje turystyczne (LOT) na rzecz wspierania turystyki w dobie pandemii COVID-19, a tym samym przedsięwzięć ograniczających skutki tego kryzysu.

Jacek Borzyszkowski, Wsparcie turystyki w dobie pandemii COVID-19. Przegląd wybranych działań podejmowanych przez lokalne organizacje turystycznePobierz

Elastyczność kształtowania przestrzeni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych

Agnieszka Sępoch-Ożyńska

DOI: 10.21858/msr.41.03

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym to „dom” dla niemal połowy naszego społeczeństwa. Budownictwo wielorodzinne zaspokaja potrzeby mieszkaniowe olbrzymiej części naszej populacji, na które składa się szeroki wachlarz wymagań, począwszy od bezpieczeństwa, poprzez potrzeby fizjologiczne, aż do uznania społecznego.

Agnieszka Sępoch-Ożyńska, Elastyczność kształtowania przestrzeni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnychPobierz

Tożsamość w krajobrazach kulturowych województwa mazowieckiego

Ewa Baranowska, Marta Pankowska, Agnieszka Dobrosielska

DOI: 10.21858/msr.41.06

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono obszary wyróżniające się lokalną tradycją oraz kultywowaniem obrzędów i zwyczajów na terenie województwa mazowieckiego, jak również wskazano rolę społeczeństwa w kształtowaniu i zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto wykonano ocenę stanu zachowania lub wykształcenia cech syntetycznych krajobrazu gmin, tj. tradycji, tożsamości i swojskości1, zgodnie z metodyką rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Ewa Baranowska, Marta Pankowska, Agnieszka Dobrosielska, Tożsamość w krajobrazach (nie tylko) kulturowych województwa mazowieckiegoPobierz

Bogodar Winid – w 100-lecie urodzin

Jadwiga Winidowa, Marlena R. Bouche-Osochowska, Barbara Jaworska-Księżak

DOI: 10.21858/msr.41.07

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Napisanie wspomnień o Bogodarze na tę wyjątkową rocznicę jest zadaniem trudnym. Treści w nich zawarte nie oddadzą w pełni Jego aktywności naukowej, działalności organizacyjnej czy udziału w międzynarodowym życiu. Bogodar był człowiekiem niedoścignionym w swojej pracy.

Jadwiga Winidowa, Marlena R. Bouche-Osochowska, Barbara Jaworska-Księżak, Bogodar Winid – w 100-lecie urodzinPobierz

Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności

Dorota Jezierska

DOI: 10.21858/msr.41.08

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Banki Żywności w Polsce od 25 lat ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym. Posiadamy zaplecze, markę i doświadczenie w organizowaniu wsparcia dla osób w potrzebie czy ofiar klęsk żywiołowych, współpracujemy z przeszkolonymi grupami wolontariuszy, wiemy, jak organizować systematyczne i długotrwałe wsparcie.

Dorota Jezierska, Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności 15.04.2022 r.Pobierz