Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności

Dorota Jezierska

DOI: 10.21858/msr.41.08

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Banki Żywności w Polsce od 25 lat ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym. Posiadamy zaplecze, markę i doświadczenie w organizowaniu wsparcia dla osób w potrzebie czy ofiar klęsk żywiołowych, współpracujemy z przeszkolonymi grupami wolontariuszy, wiemy, jak organizować systematyczne i długotrwałe wsparcie.

Dorota Jezierska, Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności 15.04.2022 r.Pobierz

Optymalny układ linii kolei dużych prędkości w Polsce

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.41.01

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W Polsce istnieje obecnie kilka izolowanych odcinków linii kolei dużych prędkości (KDP), a ponadto opracowano szereg planów budowy następnych linii KDP. Niestety plany te są niestabilne, fragmentaryczne, a ponadto w wielu punktach kontrowersyjne. Zachodzi zatem obawa, że ich ustalenia nie są właściwe, co może doprowadzić do stworzenia docelowo niespójnej i niefunkcjonalnej sieci tych linii.

Tadeusz Wójcicki, Optymalny układ linii kolei dużych prędkości w PolscePobierz

Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.40.05

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kilkadziesiąt samorządów terytorialnych – rad gmin i powiatów oraz sejmików województw podjęło uchwały i deklaracje w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Twórcy tych dokumentów podkreślali chęć ochrony rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą/ideologią LGBT. Przeciwnicy ostrzegali przed stygmatyzacją osób nieheteronormatywnych. Wytyczną dla powyższych dokumentów stała się upubliczniona w 2019 r. „Samorządowa Karta Praw Rodzin”.

Anna Wieczorek, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”Pobierz

Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.40.04

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W społeczeństwie obywatelskim, samorządność jako forma organizacji społecznej zajmuje jedną z centralnych pozycji. Warunkiem realizacji misji rozwojowej samorządu jest uczestnictwo obywateli i ich współodpowiedzialność za kształt lokalnego życia społecznego. Ostatnio coraz popularniejszą formą partycypacji staje się budżet obywatelski, powodujący bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru zakresu zadań publicznych w ramach wyznaczonej puli środków i przejęcia części odpowiedzialności.

Małgorzata Dąbrowska, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiegoPobierz