Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe

Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.43.01

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ekspansja linii niskokosztowych w ostatnich kilku dekadach znacząco wpłynęła na wymogi i kierunki rozwoju infrastruktury lotniczej, otwierając szanse rozwoju dla wielu lotnisk regionalnych i byłych lotnisk wojskowych. W drugiej fazie rozwoju linie niskokosztowe zwiększyły swoją obecność w głównych lotniskach. Model działania tanich linii ewoluuje, podobnie jak modele linii tradycyjnych i czarterowych. Za tymi zmianami podąża rozwój i zmiany w infrastrukturze lotniskowej. Modelowa infrastruktura przystosowana do obsługi linii niskokosztowych jest nakierowana na zmniejszenie kosztu i obsługi linii lotniczych oraz przyspieszenie czasu obsługi samolotów – jest zatem mniejsza i prostsza, pozbawiona niektórych elementów, np. rękawów w terminalach. Podobnie czas i komfort dojazdu do centrum aglomeracji nie jest tak istotny, jak w przypadku lotnisk obsługujących tradycyjne linie.

MSR_43_01 Tomasz Wardak, Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowePobierz

Proekologiczne działania Wód Polskich w miastach

Adam Kapler

DOI: 10.21858/msr.43.02

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) to podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną w skali zlewni, dorzeczy oraz całego państwa, wykonujący prawa właściciela w stosunku do wód Skarbu Państwa.Zadaniem PGW Wody Polskie jest ochrona mieszkańców kraju przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami w celu ochrony zasobów wodnych, a także zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

MSR_43_02 Adam Kapler, Proekologiczne działania Wód Polskich w miastachPobierz

Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Barbara Mikocka, Katarzyna Męzik

DOI: 10.21858/msr.42.05

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie posiada bogatą kolekcję kilku tysięcy pocztówek, która systematycznie od wielu lat jest udostępniana w formie wystaw czasowych. Kolejnym tematem, który jeszcze nie doczekał się swojego opracowania, a stanowi sporą część tego zbioru jest turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek.

MSR_42_05_Barbara Mikocka, Katarzyna Męzik_Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w WarszawiePobierz

Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020

Barbara Chmielewska

DOI: 10.21858/msr.42.03

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono stan infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim oraz zmiany jakie nastąpiły po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia badania identyfikacji obszarów, które mają utrudniony dostęp do podstawowych usług społecznych, jak m.in. do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji, kultury, cyfryzacji.

MSR_42_03_Barbara Chmielewska_Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020Pobierz