Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest utworzenie systemu zbierania, analizowania i interpretowania informacji o procesach rozwoju województwa mazowieckiego. Do celów szczegółowych należą: identyfikacja luk informacyjnych, kompleksowa diagnoza społeczno-gospodarcza, modele rozwoju województwa oraz procedury bieżącego prognozowania zmian społecznych i gospodarczych w regionie.