Relacja z konferencji i dyskusja

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyzwań i problemów stojących przed samorządem regionu i samorządami gmin Mazowsza u progu nowej dekady. Konferencja była też okazją do zaproszenia do współpracy na rzecz rozwoju regionu, które skierowane było przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do nowo wybranych władz samorządów lokalnych.