Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, najnowszy numer publikacji naukowej Samorządu Województwa Mazowieckiego – MAZOWSZE Studia Regionalne zawiera materiały z konferencji pn. Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza. Data konferencji zbiegła się z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Aktualizacja dokumentów przebiega w sytuacji specyficznej, gdyż w dalszym ciągu nie jest znany kształt budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Barometr Mazowsza – zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w województwie mazowieckim na temat zaufania mieszkańców do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym. Do instytucji tych zaliczono: samorząd lokalny, szkoły, policję, kościół i organizacje społeczne. Rozwojowi województwa mazowieckiego sprzyja wiele atutów, m.in. lokalizacja w centrum kraju i obecność w regionie miasta metropolitalnego, jakim jest Warszawa. Jej funkcje administracyjne i polityczne, nagromadzenie instytucji otoczenia biznesowego, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry to czynniki przyciągające kapitał i inwestorów.

Mirosław Grochowski, Barometr Mazowsza – zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnymPobierz

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie

Agnieszka Ajdyn

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie zadań i działań podjętych w 2010 roku przez Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (MOBR), jednostkę utworzoną w strukturach organizacyjnych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ideą przyświecającą procesowi powołania MOBR było stworzenie profesjonalnego zaplecza analitycznego i informacyjnego, reagującego na zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie.

Agnieszka Ajdyn, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regioniePobierz

Paradygmaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim

Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Jarosław Wysocki, Andrzej Perkowski, Andrzej Natuniewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Informacje o charakterze przestrzennym są kluczowe dla tworzenia planów i strategii rozwoju województwa. W dobie powszechnej informatyzacji, administracja samorządowa i planowanie przestrzenne nie mogą pozostać obojętne na potrzeby i wyzwania. Oprócz postępu technologicznego potrzebna jest również zmiana sposobu myślenia o informacji przestrzennej oraz różne narzędzia, które umożliwią sprawne zarządzanie tą informacją.

Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Jarosław Wysocki, Andrzej Perkowski, Andrzej Natuniewicz, Paradygmaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckimPobierz

Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckim

Tomasz Sałański

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, które zidentyfikowały najważniejsze i najpilniejsze zadania w jednostkach samorządu terytorialnego różnych poziomów. Takie informacje stanowią punkt wyjścia przy podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pozwalają one na wyłonienie dziedzin tematycznych, w których są podejmowane lub powinny być podjęte działania, jak również określają szczegółowe zapotrzebowanie na inwestycje.

Tomasz Sałański, Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckimPobierz

Aktualizacja dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Chcąc w przyszłości zarządzać środkami własnymi oraz europejskimi, musimy dysponować zarówno wspólnie wypracowaną strategią, jak i planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Oba dokumenty, na podstawie obowiązującego prawa, przygotowuje samorząd województwa. Strategia i plan są podstawą operacyjnego zarządzania programami i projektami realizowanymi na poziomie regionalnym oraz tworzonymi we współpracy ze wszystkimi partnerami.

Zbigniew Strzelecki, Aktualizacja dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowePobierz

Relacja z konferencji i dyskusja

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyzwań i problemów stojących przed samorządem regionu i samorządami gmin Mazowsza u progu nowej dekady. Konferencja była też okazją do zaproszenia do współpracy na rzecz rozwoju regionu, które skierowane było przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do nowo wybranych władz samorządów lokalnych.

Relacja z konferencji i dyskusjaPobierz

Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest utworzenie systemu zbierania, analizowania i interpretowania informacji o procesach rozwoju województwa mazowieckiego. Do celów szczegółowych należą: identyfikacja luk informacyjnych, kompleksowa diagnoza społeczno-gospodarcza, modele rozwoju województwa oraz procedury bieżącego prognozowania zmian społecznych i gospodarczych w regionie.

Tomasz Zegar, Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymPobierz