„Thomas Piketty – współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne” (recenzja książki)

Krzysztof Opolski, Agata Kocia

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Thomas Piketty, profesor Paryskiej Szkoły Ekonomii, nie jest jeszcze powszechnie znany w światowym naukowym środowisku ekonomicznym. Jednakże jego nazwisko już wkrótce może zaistnieć na światowym firmamencie naukowym, ponieważ wydał niezmiernie ciekawą, ale i bardzo prowokującą intelektualnie książkę, pt.: „Capital in the Twenty-First Century” (Kapitał w XXI wieku – przekład angielski, wydawnictwo: Belknap Press of Harvard University Press, 2014). Punktem wyjścia dla rozważań autora jest ukazanie wielkich nierówności ekonomicznych współczesnego świata, w tym zwłaszcza w aspekcie niewiarygodnego wręcz majątku należącego do około 1% najbogatszych ludzi.